Επιπλέον κονδύλια 14 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενέκρινε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας

Με τη νέα πρόσθετη χρηματοδότηση που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», το συνολικό ποσό της ετήσιας πίστωσης ανέρχεται πλέον σε 149 εκατ. Ευρώ.

Με την πρόσθετη αυτή πίστωση δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη συνέχιση της χρηματοδότησης εντός του Δεκεμβρίου περίπου 350 επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν προχωρήσει σε σημαντικό ποσοστό υλοποίησης ή και ολοκλήρωσης των επενδυτικών τους σχεδίων.

Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν σε επενδύσεις αγοράς παγίων, εξοπλισμού, αλλά και σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκσυγχρονισμό κλπ. 

Αναλυτικά:

  • Στον κλάδο των υπηρεσιών ύψους 20.000-100.000
  • Στον τομέα της Μεταποίησης ύψους 30.000-300.000
  • Στον τομέα του Τουρισμού ύψους 20.000-300.000

Το ποσοστό ενίσχυσής τους διαφέρει ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης και το μέγεθος της επιχείρησης.