Διευρύνεται το περιθώριο των ελληνικών ομολόγων έναντι των γερμανικών μετά την αποτυχία εκλογής προέδρου της Δημοκρατίας και της συνακόλουθης προσφυγής της χώρας σε πρόωρες εκλογές. 

Έτσι πριν από λίγο το περιθώριο των 10ετών ομολόγων είχε διευρυνθεί στο 8,31% από 7,57% που ήταν στο άνοιγμα της αγοράς. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αύξηση της απόδοσης του 10ετούς ομολόγου (υποχώρηση της τιμής του) στο 9,1% από 8,4% αντιστοίχως. 

Σε ανάλογη πορεία βρίσκονται και οι τιμές/αποδόσεις των υπολοίπων ελληνικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά. Έτσι η απόδοση του 3ετους ομολόγου πριν από λίγο είχε φθάσει στο 11,6% από 10,14% που ήταν στο άνοιγμα της αγοράς, ενώ η απόδοση του 5ετούς ομολόγου είχε φθάσει στο 9,7% από 8,9%. 

Σημειώνεται ότι πτωτικά κινούνται σήμερα και οι υπόλοιπες περιφερειακές αγορές της Ευρώπης.