Απώλειες εξακολουθεί να καταγράφει η δευτερογενής αγορά ομολόγων.

Λίγο μετά το άνοιγμα της αγοράς η απόδοση του τριετούς ομολόγου είχε αυξηθεί στο 12,5%, του πενταετούς στο 10,6% και του δεκαετούς στο 9,6%.

Η πτώση των τιμών και η συνακόλουθη αύξηση των αποδόσεων είχε ως αποτέλεσμα να διευρυνθεί το περιθώριο του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου (με απόδοση 0,56%) στο 9,04%.