Οριακή μείωση εμφάνισαν οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων τον Νοέμβριο. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το σύνολο των καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών υποχώρησε στα 164,296 δισ. ευρώ από 164,496 δισ. ευρώ που ήταν τον Οκτώβριο. 

Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2013 καταγράφεται αύξηση των καταθέσεων κατά περίπου 3,3 δισ. ευρώ.