H πρόταση για αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας CPI AΕ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών μέσω του ΧΑ εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, κατά τη σημερινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. 

Ειδικότερα, οι μέτοχοι ενέκριναν την πρόταση για αγορά ιδίων μετοχών με τους εξής ειδικούς όρους και προϋποθέσεις: Διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση 24 μήνες και ανώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση 1 ευρώ. Κατώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση 0,10 ευρώ. Ο μέγιστος αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν είναι μέχρι το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Επιπλέον η γενική συνέλευση αποφάσισε ότι με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας είναι δυνατόν μέρος ή και το σύνολο των μετοχών οι οποίες θα αποκτηθούν στα πλαίσια αυτής της απόφασης, να διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 42Ε Ν. 2190/1920.