Ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 2,5 δισ. ευρώ θα πρέπει να απορροφήσει τη Βουλγαρία το 2015.

Ο ρυθμός απορρόφησης των κονδυλίων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, καθώς σ' αυτό το πρόγραμμα καταγράφεται η μεγαλύτερη καθυστέρηση, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από στατιστικά στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρμόδιες Αρχές της Βουλγαρίας.

Σημαντικά ποσά, επίσης, πρέπει να καταβληθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, πρόγραμμα στο οποίο τα προβλήματα απορρόφησης των πόρων ήταν ένα σύνηθες φαινόμενο.

Με βάση το ρυθμό απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων το 2014, (περίπου 700 εκατ. ευρώ) η Βουλγαρία πρέπει να απορροφήσει ποσό άνω των 720 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλοντος, το 2015, ούτως ώστε να αποφύγει τις απώλειες.