Έλλειψη κονδυλιών σημειώθηκε το 2014 στις οδικές μεταφορές στη Σλοβενία

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της χώρας επιδεινώνεται και μόνο το 27% του συνόλου θεωρείται ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Η Υπηρεσία Οδοποιίας, που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση 6000 χιλιομέτρων οδικού δικτύου, «πάλεψε» με οικονομικά θέματα το 2014, ιδίως έπειτα από τη συρρίκνωση του προϋπολογισμού της κατά 62 εκατ. ευρώ, εξαιτίας των μέτρων λιτότητας.

Βάσει των εκτιμήσεων των αρμοδίων φορέων, τουλάχιστον 300 εκατομμύρια ευρώ θα απαιτηθούν προκειμένου το οδικό δίκτυο της Σλοβενίας να γίνει «ισάξιο» των ευρωπαϊκών δικτύων την επόμενη εικοσαετία.

Εκτός από τις οδικές υποδομές, προβλήματα καταγράφονται και στις σιδηροδρομικές εξαιτίας κυρίως, των έντονων καιρικών φαινομένων που προκάλεσαν σημαντικές ζημίες στη διάρκεια του 2014.