Επιβραδύνθηκε ο κλάδος της μεταποίησης στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Markit, ο τελικός δείκτης PMI για τη μεταποίηση υποχώρησε στις 53,9 μονάδες τον Δεκέμβριο από 54,8 μονάδες που ήταν τον Νοέμβριο.

Σημειώνεται ότι οι 50 μονάδες διαχωρίζουν την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση της δραστηριότητας.