Σε περίπου 185 ευρώ, ή 360 λέβα διαμορφώνεται ο κατώτατος μισθός στη Βουλγαρία

Υπάρχει, επίσης, πρόβλεψη για μικρή αύξηση της κατώτατης σύνταξης βάσει του κανόνα για την τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Έτσι, η σύνταξη των 200 λέβα θα αυξηθεί κατά περίπου τέσσερα λέβα, με δεδομένο το γεγονός ότι η τιμαριθμική προσαρμογή είναι της τάξης του 1,9%.

Οι φορολογικοί συντελεστές παραμένουν αμετάβλητοι εκτός από τη φορολογία επί των τόκων των τραπεζικών καταθέσεων, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων της Σόφιας Novinite, ενώ φόρος 8% θα επιβάλλεται σε όλες τις καταθέσεις και όχι μόνο στις προθεσμιακές καταθέσεις, όπως ίσχυε το 2014.