Ως αβάσιμη και αστήρικτη χαρακτηρίζει το υπουργείο Οικονομικών τη δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Γελάλη που ζητά «να μη γίνει χρήση της δυνατότητας καταστροφής εγγράφων ή στοιχείων του ΣΔΟΕ».

Όπως τονίζει το υπουργείο Οικονομικών, «έγινε μόνο για την εξυπηρέτηση μικροκομματικών σκοπιμοτήτων και για λόγους εντυπώσεων». 

Αναλυτικά το υπουργείο Οικονομικών τονίζει: 

«1. Η αρμοδιότητα για την έκδοση απόφασης διατήρησης ή καταστροφής εγγράφων και λοιπών στοιχείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΣΔΟΕ (Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Διεύθυνση Σχεδιασμού Ερευνών) σταθερά περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων που δεν διατηρεί ο αρμόδιος Υπουργός. Η σχετική αρμοδιότητα μεταβιβαζόταν παγίως στα όργανα της διοίκησης (βλ. την απόφαση υπ’αρ. 10536/ΔΙΟΕ 291, ΦΕΚ 302 Β’ [13-3-2006]). Σημειώνεται ότι τα έγγραφα της Κεντρικής Υπηρεσίας είναι διοικητικού χαρακτήρα και δεν αναφέρονται σε ελέγχους.

2. Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας κατέστη αναγκαίο να επαναληφθεί λόγω της θέσης σε ισχύ του νέου οργανογράμματος του Υπουργείου Οικονομικών (29-10-2014) και της νέας απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό (13-11-2014). Κατόπιν τούτου, η σχετική αρμοδιότητα μεταβιβάσθηκε στον Ειδικό Γραμματέα του ΣΔΟΕ μετά όμως από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης.

3. Είναι αυτονόητο ότι οι προϋποθέσεις διατήρησης ή καταστροφής εγγράφων διέπονται από την κείμενη νομοθεσία (π.δ. 162/1979 και π.δ. 276/2000) και δεν μεταβάλλονται κατά κανέναν τρόπο από τη μεταβίβαση της σχετικής αρμοδιότητας.

Αντίθετες ερμηνείες που δίνονται είναι παντελώς αυθαίρετες, αβάσιμες και παραπλανητικές.
Ως εκ τούτου είναι φανερό ότι η δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κυρίου Γελαλή είναι αβάσιμη και αστήρικτη και έγινε μόνο για την εξυπηρέτηση μικροκομματικών σκοπιμοτήτων και για λόγους εντυπώσεων».