Την έγκριση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας Μοχλός ΑΕ ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Τεχνική Ολυμπιακή που πραγματοποιήθηκε σήμερα. 

Εγκρίθηκε επίσης, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ως αποτέλεσμα της εν λόγω συγχώνευσης δι' απορροφήσεως, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού καθώς και η συμπλήρωση του σκοπού της εταιρείας, λόγω της συγχώνευσης και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.