Η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας ανακοίνωσε σήμερα πως διατηρεί αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο 0,5%.

Παράλληλα διατηρεί το ύψος του προγράμματος αγορών ομολόγων στις 375 δισ. λίρες. 

Σημειώνεται πως το επιτόκιο βρίσκεται στο ιστορικό χαμηλό του 0,5% από τον Μάρτιο του 2009, ενώ το πρόγραμμα αγορών ομολόγων παραμένει αμετάβλητο από τον Ιούλιο του 2012.