Αύξηση 2,3% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών αυξήθηκε κατά 5,5%.

Ειδικότερα, από την ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώθηκαν τα εξής:

Ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής σημείωσε αύξηση 2,3% τον Νοέμβριο 2014, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2013, έναντι μείωσης 6,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2013 προς το 2012.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιομηχανίας:

α. Στην αύξηση του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατομείων κατά 13,2%

β. Στην αύξηση του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 5,5%. Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλε, κυρίως, η αύξηση στην παραγωγή παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα (28,3%), µη μεταλλικών ορυκτών (12,4%), βασικών μετάλλων (8,7%), μηχανημάτων και ειδών εξοπλισµού (17,6%) και µηχανοκίνητων οχηµάτων, ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων (64,5%). Στον αντίποδα, συνεχίστηκε η πτώση στην παραγωγή δερμάτων- ειδών υπόδησης (16%), ειδών ένδυσης (8,4%) και ποτών (9%)

γ. Στη μείωση του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισµού κατά 10,8%, και

δ. Στην αύξηση του δείκτη παροχής νερού κατά 3%.

Ο µέσος δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου- Νοεµβρίου 2014, παρουσίασε μείωση 2,6% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Νοεµβρίου 2013, έναντι μείωσης 3,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2013 προς το 2012.