Μείωση 10,7% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς καταγράφηκε μεγάλη αύξηση των εξαγωγών και μείωση -έστω και οριακή- των εισαγωγών. Πάντως, στο 11μηνο του 2014, το εμπορικό έλλειμμα εμφανίζεται αυξημένο κατά 5,3%.

Ειδικότερα, από την ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώθηκαν τα εξής για την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών της χώρας:

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων, ανήλθε στο ποσό των 3.776,6 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο 2014 έναντι 3.807,3 εκατ. ευρώ τον ίδιο µήνα του 2013, παρουσιάζοντας µείωση 0,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε µείωση κατά 87,8 εκατ. ευρώ, ή 3,3%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 2.318,6 εκατ. ευρώ έναντι 2.175,5 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 6,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 13 εκατ. ευρώ, ή 0,9%).

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.458,0 εκατ. ευρώ έναντι 1.631,8 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 10,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 100,8 εκατ. ευρώ, ή 8,4%).

Το διάστημα Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2014, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 43.718,5 εκατ. ευρώ έναντι 43.351,9 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστηµα του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 0,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.646,2 εκατ. ευρώ, ή 6%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 24.880,6 εκατ. ευρώ έναντι 25.462,5 εκατ. ευρώ 11μηνο του 2013, παρουσιάζοντας µείωση 2,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε µείωση κατά 227,5 εκατ. ευρώ, ή 1,5%).

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 18.837,9 εκατ. ευρώ έναντι 17.889,4 εκατ. ευρώ το 11μηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 5,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 1.873,7 εκατ. ευρώ, ή 15,5%).