Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόφασή της έδωσε εντολή στην Κύπρο να ανακτήσει ασυμβίβαστες ενισχύσεις από τις Κυπριακές Αερογραμμές, απόφαση που σημαίνει το τέλος της εταιρείας.

Σε σχετική ανακοίνωσή της Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πακέτο ενίσχυσης αναδιάρθρωσης ύψους άνω των 100 εκατ. ευρώ προς τον προβληματικό εθνικό αερομεταφoρέα «Κυπριακές Αερογραμμές», προσέδωσε στην επιχείρηση αδικαιολόγητο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, κατά παράβαση των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Ως εκ τούτου, οι Κυπριακές Αερογραμμές οφείλουν να επιστρέψουν όλες τις ασυμβίβαστες ενισχύσεις που έλαβαν. Ειδικότερα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι Κυπριακές Αερογραμμές δεν είχαν καμία πραγματική προοπτική να καταστούν βιώσιμες χωρίς συνεχιζόμενη κρατική ενίσχυση.

Η Επίτροπος Μάργκετ Βεστάγκερ αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, ανέφερε τα εξής: «Οι Κυπριακές Αερογραμμές έλαβαν σημαντικά δημόσια κονδύλια από το 2007 αλλά δεν ήταν σε θέση να προβούν σε αναδιάρθρωση και να καταστούν βιώσιμες δίχως συνεχή κρατική ενίσχυση. Συνεπώς, η εισφορά επιπλέον δημόσιων κονδυλίων θα είχε ως αποτέλεσμα να παραταθεί απλώς ο αγώνας χωρίς όμως να επιτευχθεί αλλαγή ως προς το αποτέλεσμα.» Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι κερδοφόρες, με βάση τις δικές τους επιδόσεις και την ικανότητά τους να ανταγωνίζονται και δεν μπορούν ούτε θα πρέπει να βασίζονται σε χρήματα των φορολογουμένων για να παραμένουν στην αγορά με τεχνητό τρόπο».

Σύμφωνα με την Κομισιόν η Κύπρος δεν έχει παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ότι οι Κυπριακές Αερογραμμές αντιμετώπιζαν εξαιρετικές και απρόβλεπτες περιστάσεις που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν εξαίρεση από την αρχή της μόνο μιας ενίσχυσης αναδιάρθρωσης σε περίοδο 10 ετών.

Η Επιτροπή διαπίστωσε επίσης ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης των Κυπριακών Αερογραμμών βασίζεται σε μη ρεαλιστικές παραδοχές και δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς τα διαφορετικά σενάρια της αγοράς. Τα προτεινόμενα μέτρα αναδιάρθρωσης δεν φαίνονται κατάλληλα για την αντιμετώπιση των περιστάσεων που οδήγησαν στις δυσκολίες των Κυπριακών Αερογραμμών επισημαίνει η Επιτροπή η οποία τονίζει ότι η προτεινόμενη περίοδος αναδιάρθρωσης είναι μεγαλύτερη από ό,τι η Επιτροπή έχει επιτρέψει στο πλαίσιο άλλων υποθέσεων αναδιάρθρωσης αεροπορικών εταιρειών. Τέλος, προκειμένου να αποφευχθεί ο ηθικός κίνδυνος που συνιστά η διάσωση μη αποδοτικών φορέων με χρήματα των φορολογουμένων, σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, κάθε εταιρεία που λαμβάνει ενίσχυση αναδιάρθρωσης πρέπει να συμβάλλει επαρκώς η ίδια στην κάλυψη του κόστους της αναδιάρθρωσης. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η συμβολή των Κυπριακών Αερογραμμών είναι πολύ κάτω από το όριο του 50% που απαιτείται από τις κατευθυντήριες γραμμές.

Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι Κυπριακές Αερογραμμές δεν ήταν σε θέση να καταστούν βιώσιμες μακροπρόθεσμα χωρίς συνεχή κρατική στήριξη.

Τα επανειλημμένα δημόσια μέτρα στήριξης έχουν ήδη προσφέρει ένα σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα στην αεροπορική εταιρεία έναντι των ανταγωνιστών της, οι οποίοι όφειλαν να λειτουργούν χωρίς τα εν λόγω δημόσια κονδύλια. Προκειμένου να αποκατασταθεί αυτή η στρέβλωση του ανταγωνισμού, οι Κυπριακές Αερογραμμές πρέπει τώρα να επιστρέψουν την ενίσχυση στους Κύπριους φορολογούμενους. Με τον τρόπο αυτό θα αποκατασταθεί η κατάσταση που υπήρχε στην αγορά πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης και θα εξαλειφθούν, ή τουλάχιστον θα αμβλυνθούν, οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκλήθηκαν από την ενίσχυση. Τούτο είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, καταλήγει η Επιτροπή.

Προς νέα εταιρεία

Στην ίδρυση νέας αεροπορικής εταιρείας με το σήμα των Κυπριακών Αερογραμμών (ΚΑ), που είναι το κυπριακό αγρινό, προσανατολίζεται η κυπριακή κυβέρνηση, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, σχολιάζοντας την απόφαση.
 
«Οι τελευταίοι υπάλληλοι θα λάβουν το σύνολο των μισθών που δικαιούνται και το ταμείο προνοίας. Θα καλυφθεί από την κυβέρνηση και το έλλειμμα του ταμείου προνοίας», είπε ο υπουργός Οικονομικών, στην προσπάθεια του να καθησυχάσει τους εκατοντάδες υπαλλήλους που βρίσκονται εδώ και μήνες σε κατάσταση εργασιακής αβεβαιότητας.
 
Ο υπουργός εξήγησε ότι με την απόφαση της Επιτροπής, αφαιρείται η άδεια πτητικού προγράμματος των Κυπριακών Αερογραμμών . Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε επί Αγγλοκρατίας , πετούσε για 69 χρόνια.
 
Ο υπουργός Συγκοινωνιών, Μάριος Δημητριάδης, είπε ότι τις πτήσεις των ΚΑ θα αναλάβουν άλλες εταιρείες. Ίσως προχωρήσουμε στην ίδρυση νέας τοπικής αεροπορικής εταιρείας σε συνεργασία με ιδιώτες, ανέφερε.