Η Τράπεζα της Ελλάδος με αφορμή δημοσιεύματα περί εκροών καταθέσεων από πιστωτικά ιδρύματα, σημειώνει πως η κατάσταση «βρίσκεται υπό απόλυτο έλεγχο».

Η Τράπεζα της Ελλάδος σε ανακοίνωσή της τονίζει πως ότι μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και παρεμβαίνουν όποτε αυτό είναι αναγκαίο.

«Δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονται στην ημερομηνία των εκλογών ως ορόσημο για την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα», σύμφωνα με την ΤτΕ, «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

«Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει πάγια πολιτική πιστωτικών διευκολύνσεων από το 2010 για τις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα, η οποία δεν επηρεάζεται από πολιτικές εξελίξεις», καταλήγει η Τράπεζα της Ελλάδος.