Αύξηση κατά 8,7% κατέγραψε η αξία των εξαγωγών της Κροατίας το εννεάμηνο του 2014  και ανήλθε στα 71,7 δισ. κούνα, αυξημένη κατά 5,7 δισ. κούνα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία της χώρας το εννεάμηνο του 2014, η αξία των εισαγωγών σημείωσε αύξηση 4,2% ή κατά 4,8 δισ. κούνα και διαμορφώθηκε στα 120,1 δισεκατομμύρια κούνα, προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση της στατιστικής υπηρεσίας. 

Η αξία των εξαγωγών σε χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε σε 45,6 δισεκατομμύρια κούνα, αυξημένη κατά 11% σε σχέση με το 2013 και αντιστοιχούσε στο 63,6% του συνόλου των εξαγωγών. 

Την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2014, η Κροατία εισήγαγε αγαθά αξίας 90,9 δισ. κούνα από τις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης- πρόκειται για αύξηση 6,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Τα εισαγόμενα αγαθά από την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχούσαν στο 75,6% του συνόλου των εισαγωγών. 

Η αξία των εξαγωγών σε τρίτες χώρες σημείωσε αύξηση 4,8% (στα 26,1 δισ. κούνα), ενώ των εισαγωγών, πτώση 3% και διαμορφώθηκε σε 29,2 δισ. κούνα.