Στο "Β+ με σταθερή προοπτική" επιβεβαίωσε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο (IDR) της Σερβίας σε ξένο και τοπικό νόμισμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οίκου αξιολόγησης, η κυβέρνηση της Σερβίας "πέρασε" το 2014 σειρά μέτρων για τη μείωση του μεγάλου δημοσιονομικού ελλείμματος.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2015 στοχεύουν κυρίως στο πεδίο των δαπανών και αντιστοιχούν σε περίπου 400 εκατ. ευρώ εξοικονόμησης πόρων, συμπεριλαμβανομένων των περικοπών 10% σε μισθούς δημοσίων υπαλλήλων, τη μείωση των επιχορηγήσεων και του νομοσχεδίου για το συνταξιοδοτικό.

Οι αρχές αναμένουν, επίσης, μείωση του συνολικού αριθμού των εργαζομένων του δημόσιου τομέα και βελτίωση σε ό,τι αφορά τα έσοδα.

Η κυβέρνηση προτίθεται να μειώσει το αυξημένο έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για τις εγγυήσεις και το κόστος εξυγίανσης των τραπεζών) από περίπου 8% του ΑΕΠ το 2014 σε κάτω από 6% το 2015 και κάτω από 4% έως το 2017.