Παρά το γεγονός ότι η γερμανική και η ιταλική οικονομία εξασθενούν, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης θα παραμείνει σταθερός στην Ευρωζώνη, ανακοίνωσε σήμερα ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Ο ρυθμός ανάπτυξης θα παραμείνει σταθερός, κατά μέσο όρο, στα κράτη μέλη του Οργανισμού, σύμφωνα με τα στοιχεία δείκτη μηνιαίας οικονομικής δραστηριότητας.

Ο δείκτης καλύπτει την πορεία των οικονομιών 33 κρατών. Σύμφωνα με αυτόν, η Γαλλία, η δεύτερη κατά σειρά μεγέθους οικονομία της ευρωζώνης, εμφάνισε οριακή βελτίωση (από 100,2 σε 100,3) ενώ η Γερμανία υποχώρησε από 99,6 σε 99,5 όπως και η Ιταλία σε 101,0 από 101,1.

Για το σύνολο της ευρωζώνης ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στο επίπεδο του 100,6 ενώ συνολικά για τις οικονομίες των κρατών μελών του ΟΟΣΑ σημείωσε οριακή άνοδο στο 100,5 από 100,4 τον προηγούμενο μήνα.

Για την Κίνα ο δείκτης σημείωσε άνοδο στο 99,3 από 99,2 και για την Ινδία στο 99,5 από 99,3. Για τις ΗΠΑ παρέμεινε αμετάβλητος στο 100,4, όπως και για την Ιαπωνία στο 99,8.

Τέλος, για την Βρετανία μειώθηκε σε 100,3 από 100,4 ενώ σημαντικότερη ήταν η πτώση για τη Ρωσία σε 99,8 από 100,2.