Αυξήθηκαν στο εννεάμηνο του 2014 οι εξαγωγές στην Κροατία κατά 8,7%.

Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας,  η αξία των εισαγωγών σημείωσε αύξηση 4,2% ή κατά 4,8 δισ. κούνα και διαμορφώθηκε στα 120,1 δισεκατομμύρια κούνα, προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση της στατιστικής υπηρεσίας.

Η αξία των εξαγωγών σε χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε σε 45,6 δισεκατομμύρια κούνα, αυξημένη κατά 11% σε σχέση με το 2013 και αντιστοιχούσε στο 63,6% του συνόλου των εξαγωγών.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2014, η Κροατία εισήγαγε αγαθά αξίας 90,9 δισ. κούνα από τις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης- πρόκειται για αύξηση 6,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Τα εισαγόμενα αγαθά από την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχούσαν στο 75,6% του συνόλου των εισαγωγών.