Αυξήθηκε κατά 2,4% η αξία των εξαγωγών της Βουλγαρίας προς την ΕΕ το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2014.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η αξία τους ανήλθε σε 22,4 δισ. λέβα.

Βασικοί εμπορικοί εταίροι της Βουλγαρίας είναι η Γερμανία, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Ελλάδα, η Γαλλία και το Βέλγιο, που απορρόφησαν το 71,1% των βουλγαρικών εξαγωγών.

Τον Οκτώβριο του 2014, η αξία των βουλγαρικών εξαγωγών στις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημείωσε αύξηση 4,9% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2013 και διαμορφώθηκε σε 2,5 δισ. λέβα. Τον Οκτώβριο του 2014, η αξία των εισαγωγών από την Ε.Ε., σημείωσε άνοδο 6,6% και διαμορφώθηκε σε 2,9 δισ. λέβα.

Την περίοδο από τον Ιανουάριο ως τον Οκτώβριο του 2014, η αξία των εισαγωγών από χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 25,8 δισ. λέβα, αυξημένη κατά 3,2% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2013. 

Ο κύριος όγκος των εισαγόμενων αγαθών προέρχεται από τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα και την Ισπανία.