Συρρίκνωση κατά 2,9% το 2015 αναμένει η Παγκόσμια Τράπεζα για την οικονομία της Ρωσίας.

Σε έκθεση για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη που δόθηκε στη δημοσιότητα η Παγκόσμια Τράπεζα μειώνει την πρόβλεψη που είχε κάνει το Δεκέμβριο, οπότε ανέμενε συρρίκνωση κατά 0,7%. 

Προβλέπει επίσης ανάπτυξη 0,1% το 2016 και 1,1% το 2017. Το 2014 η ανάπτυξη ήταν 0,7%. Η Παγκόσμια Τράπεζα μείωσε επίσης την πρόβλεψή της για την παγκόσμια ανάπτυξη κατά το 2015 και την επόμενη χρονιά εξατίας των δυσμενών οικονομικών προοπτικών στην ευρωζώνη, την Ιαπωνία και μερικές μείζονες αναδυόμενες οικονομίες, που αντισταθμίζουν τα οφέλη από τη μείωση των πετρελαϊκών τιμών.