Αύξηση 4,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον περασμένο Οκτώβριο σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2013, έναντι µείωσης 10,1% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2013 προς το 2012.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συγκεκριμένη εξέλιξη στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών, οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας:

α. Στην αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατοµείων κατά 1,5%, και

β. Στην αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιοµηχανιών κατά 4,1%.

Επίσης, οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους αγορών:

• Στην αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς κατά 1,3%

• Στην αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς κατά 8%.