Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο, μέσω δημοπρασίας τρίμηνων εντόκων γραμματίων από τον ΟΔΔΗΧ, με αυξημένο επιτοκιακό κόστος.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,15%, έναντι 1,90% της αντίστοιχης προηγούμενης δημοπρασίας στις 17.12.2014.

Όπως ανακοινώθηκε, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,113 δισ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,78 φορές.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ, ενώ η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015, στις 12 μμ.

TAGS