Την έγκρισή του για το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων (ΟΜΤ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έδωσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο αποφάσισε ότι το πρόγραμμα κινείται με βάση το Σύμφωνο της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα, Κρουζ Βιγιαλόν, το πρόγραμμα Outright Monetary Transactions (ΟΜΤ), είναι συμβατό κατ' αρχήν με το δίκαιο της Ε.Ε., αλλά εάν εφαρμοστεί, η συμβατότητά του θα εξαρτηθεί από ορισμένες προϋποθέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα αγοράς ομολόγων, το οποίο έχει στόχο την τόνωση της οικονομίας της Ευρωζώνης, ανακοινώθηκε το 2012, αλλά δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή, αν και συνέβαλε στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις αγορές. Ωστόσο, με την Ευρωζώνη να αντιμετωπίζει την απειλή του αποπληθωρισμού και της ύφεσης, αυξάνεται η πίεση προς την ΕΚΤ να ξεκινήσει την εφαρμογή του.

Πρόσφατα το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας διαπίστωσε «σημαντικούς λόγους ώστε να υποθέσει ότι το πρόγραμμα υπερβαίνει τις αρμοδιότητες νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και κατά τον τρόπο αυτόν διαρρηγνύει τις εξουσίες των κρατών μελών και παραβιάζει την απαγόρευση νομισματικής χρηματοδότησης του προϋπολογισμού (τους)». Ωστόσο, εκτίμησε «πως είναι επίσης δυνατόν, αν η απόφαση για το ΟΜΤ ερμηνευόταν περιοριστικά, να μπορούσε να είναι σύννομη». 

Ο εισαγγελέας Βιγιαλόν τονίζει ότι θα μπορούσε, υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, να θεωρηθεί όττι η δράση της ΕΚΤ βαίνει πέραν της απλής «υποστήριξης» της οικονομικής πολιτικής. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που υπάρξει εφαρμογή του προγράμματος OMT, απαιτείται, προκειμένου αυτό το πρόγραμμα να διατηρήσει τον χαρακτήρα του ως μέτρο νομισματικής πολιτικής, η ΕΚΤ να απέχει από κάθε άμεση συμμετοχή στο πρόγραμμα χρηματοδοτικής βοήθειας που εφαρμόζεται στο οικείο κράτος.

Ουσιαστικά, ο εισαγγελέας, με τις προτάσεις του, αμφισβητεί τη συμμετοχή της ΕΚΤ σε πρόγραμμα στήριξης (τρόικα), όταν προχωρά σε επαναγορά ομολόγων του συγκεκριμένου κράτους.