Ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 6 εκατ. ευρώ της εταιρείας Alco Deutschland AG σύμφωνα με ανακοίνωση της Alco Ελλάς ΑΒΕΕ

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alco Deutschland δεν συμμετείχε η Alco Ελλάς.

Η συμμετοχή της Alco Ελλάς στην Alco Deutschland ανέρχεται πλέον σε 32,14%.

TAGS