Αποπληθωρισμό 2,5% εμφάνισε η Ελλάδα τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.

Στην ΕΕ αρνητικό πληθωρισμό εμφάνισαν συνολικά 18 κράτη μέλη, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (+1%) και την Αυστρία (+0,8%) .

Στην ευρωζώνη, ο πληθωρισμός μειώθηκε από 0,3% το Νοέμβριο σε -0,2% τον Δεκέμβριο που είναι το χαμηλότερο ποσοστό από τον Σεπτέμβριο του 2009, ενώ πριν από ένα χρόνο ήταν στο 0,8%.

Στην ΕΕ ο πληθωρισμός μειώθηκε  από 0,3% σε -0,1% την ίδια περίοδο, ενώ πριν από ένα χρόνο ήταν 1%.

Σε σχέση με τον Νοέμβριο, ο πληθωρισμός μειώθηκε σε 26 κράτη μέλη, παρέμεινε αμετάβλητος στη Σουηδία και αυξήθηκε στην Εσθονία.