Μείωση κατέγραψε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τον Νοέμβριο ο δείκτης μειώθηκε κατά 0,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2013, έναντι μείωσης 11,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2013 προς το 2012. 

Όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ η συγκεκριμένη εξέλιξη οφείλεται:  

α. Στην αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατομείων κατά 12,8% και 

β. Στη μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 0,9%. 

Επίσης, οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

•    Στη μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς κατά 3,1%
•    Στην αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς κατά 2,3%.