Ολοκληρώθηκε στις 13 Ιανουαρίου η απόσχιση του κλάδου αποθηκών της εταιρείας εμπορίας ειδών οικιακής χρήσεως και ηλεκτρικών συσκευών Γ.Ε. Δημητρίου ΑΕΕ, η οποία αποφασίστηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τον περασμένο Ιούλιο. 

Επίσης, ολοκληρώθηκε η εισφορά του κλάδου αποθηκών στην νεοϊδρυθείσα 100% θυγατρική εταιρεία GED Logistics Διαχείριση και Οργάνωση Εμπορευμάτων AΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972.