Αυξήθηκε τον Δεκέμβριο η εξάρτηση  ελληνικών τραπεζών από τον μηχανισμό χρηματοδότησης της ΕΚΤ, κατά 11 δισ. ευρώ.

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό της ΤτΕ το Δεκέμβριος ο δανεισμός των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων από την ΕΚΤ έφθασε τα 56 δισ. ευρω από 44,9 δισ. ευρω που ήταν στο τέλος Νοεμβρίου.

Επισημαίνεται για το σύνολο του 2013 ο δανεισμός των τραπεζών από τον μηχανισμό έκτακτης βοήθειας - τον ELA - ήταν πρακτικά ανύπαρκτος (μόνο 1 εκατ. ευρώ). 

Αντιθέτως ολόκληρο το 2013 οι τράπεζες μέσω του ELA είχαν δανειστεί περίπου 9 δισ. ευρώ. Επομένως για το σύνολο του 2014 η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τον δανεισμό της ΕΚΤ και τον ELA μειώθηκε, κατά 17 δισ. ευρώ, στα 56 δισ. ευρώ από 73 δισ. ευρω που ήταν το 2013.

TAGS