Το ποσό των 2,35 εκατ. λέβα απέσπασε το πρώτο εξάμηνο του 2014 η Υπηρεσία Ιδιωτικοποιήσεων της Βουλγαρίας από τις διαδικασίες πώλησης κρατικών συμμετοχών σε εταιρείες. 

Σύμφωνα με την έκθεση της Υπηρεσίας που κατατέθηκε στη Βουλή το μεγαλύτερο μερίδιο των εσόδων (1,2 εκατ. λέβα), την προαναφερθείσα περίοδο, προέρχεται από την πώληση των μετοχών εταιρειών, στις οποίες το Δημόσιο κατείχε ποσοστό άνω του 50%. 

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, αποσπάσματα της οποίας μετέδωσαν τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε εξέλιξη είναι η προετοιμασία για άλλα (πέραν των τριών συμφωνιών ιδιωτικοποιήσεων το α' εξάμηνο του 2014) 56 έργα. 

Στις προτεραιότητες της Υπηρεσίας κατατάσσονται -μεταξύ άλλων- η ιδιωτικοποίηση του Χρηματιστηρίου της Σόφιας (BSE), καθώς και μερίδιο των μετοχών της Διεθνούς Έκθεσης του Πλόβντιβ (Φιλιππούπολη). 

Η ιδιωτικοποίηση του Χρηματιστηρίου της Σόφιας εγκαινιάστηκε στο τέλος του 2013, με ποσοστό 50,5% να τίθεται προς πώληση. 

Σε ό,τι αφορά την πώληση του 49,63% της Διεθνούς Έκθεσης του Πλόβντιβ, το υπουργείο Οικονομίας της Βουλγαρίας ανακοίνωσε, τον Ιανουάριο του 2014, ότι τα προσδοκώμενα έσοδα από την πώληση της εταιρείας δεν θα επιτευχθούν, εξαιτίας της επιδείνωσης της οικονομικής της κατάστασης.