Αμετάβλητο χρέος, σταθερούς μισθούς στο επίπεδο του γ΄ τριμήνου του 2013 και μείωση των φόρων στο εισόδημα και της περιουσίας περιλαμβάνουν τα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης για το τρίτο τρίμηνο πέρυσι. 

Σύμφωνα με τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης, που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, το γ΄ τρίμηνο πέρυσι το κόστος για τις αμοιβές εξηρτημένης εργασίας παρέμεινε αμετάβλητο σε 5,255 δισ. ευρώ. Ωστόσο, λόγω του περαιτέρω περιορισμού των πρωτογενών δαπανών (σε 19,228 δισ. ευρώ από 23,690 δισ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2013), οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας αυξήθηκαν στο 25,2% των συνολικών δαπανών πέρυσι, από 20,6% το 2013. Οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες (9,482 δισ. ευρώ το 2014 από 9,386 δισ. ευρώ το 2013), όμως, επίσης αυξήθηκαν ποσοστιαία στο 45,4% των συνολικών δαπανών από 36,8% ένα έτος πριν.

Μείωση φόρων στο εισόδημα 

Στο σκέλος των εσόδων, αυξήθηκαν σημαντικά οι φόροι στην παραγωγή και στις εισαγωγές, από 6,28 δισ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2013 σε 7,266 δισ. ευρώ το 2014. Ως ποσοστό επί των συνολικών εσόδων, οι συγκεκριμένοι φόροι εκτοξεύτηκαν στο 35,5% από 26,3%. Αντίθετα, μειώθηκαν οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία (από 5,338 δισ. ευρώ το 2013 σε 4,165 δισ. ευρώ το 2014), ενώ ως ποσοστιαία συμμετοχή στα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 20,3% από 22,3% το γ΄ τρίμηνο 2013. 

Αμετάβλητο το δημόσιο χρέος

Όσον αφορά στο δημόσιο χρέος, αυτό παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, στα 315,509 δισ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2014 από 317,713 δισ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2013.