Ανάπτυξη 2,8% βλέπει για τη Ρουμανία το 2015 η  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Την περασμένη εβδομάδα, η EBRD εκτίμησε ότι οι ξένες επενδύσεις στη Ρουμανία το 2014 διαμορφώνονται σε 592 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένες σε σχέση με τις επενδύσεις των 508 εκατ. ευρώ το 2013.

Σύμφωνα με την έκθεση της τράπεζας, για την Κροατία, επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη του Σεπτεμβρίου 2014, βάσει της οποίας ο ρυθμός ανάπτυξης θα διαμορφωθεί στο 0,5% το 2015 (έπειτα από μείωση 0,5% το 2014).

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης αναμένει μέτρια ανάπτυξη για την κροατική οικονομία το 2015, όπως επίσης και για τις αναδυόμενες οικονομίες. Η Κροατία συμπεριλαμβάνεται στην ομάδα των χωρών CEB (Κεντρική Ευρώπη και χώρες της Βαλτικής), μαζί με την Εσθονία, την Ουγγαρία, την Λετονία, την Λιθουανία, την Πολωνία, την Σλοβακία και την Σλοβενία. Το 2014 αυτή η ομάδα των χωρών κατέγραψε μέσο ρυθμό ανάπτυξης +2,8%, ο οποίος αναμένεται να «πέσει» στο +2,6% το 2015.