Στη Βουλή έστειλε η κροατική κυβέρνηση τις τροποποιήσεις στο νόμο για τα καταναλωτικά δάνεια, που αφορούν στην "ανακούφιση" των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, προκειμένου να συζητηθούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Το βασικό χαρακτηριστικό των τροποποιήσεων, είναι το "πάγωμα" της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ελβετικού φράγκου - κούνα, (στα 6,39 κούνα για 12 μήνες), με τη διαφορά που προκύπτει από την ισοτιμία φράγκου - κούνα να επιβαρύνει τις εμπορικές τράπεζες.

Οι τροποποιήσεις στοχεύουν στην ανακούφιση των δανειοληπτών, των οποίων τα δάνεια είναι συνδεδεμένα με το ελβετικό νόμισμα και εστάλησαν στο Κοινοβούλιο, επισημαίνεται -μεταξύ άλλων- στη σχετική ανακοίνωση της κροατικής κυβέρνησης.

Οι εξελίξεις γύρω από το ελβετικό φράγκο επηρέασαν τους πολίτες που έχουν δάνεια σε φράγκο, δεδομένου ότι η μηνιαία δόση που καταβάλλουν αυξήθηκε, μετά την ανατίμηση του φράγκου έναντι του κούνα, κατά 18% (στα 7,54 κούνα για ένα φράγκο).

Η κροατική κυβέρνηση επεξεργάζεται αυτό το βραχυπρόθεσμο μέτρο του "παγώματος" της συναλλαγματικής ισοτιμίας φράγκου - κούνα για ένα έτος, με στόχο να προστατεύσει τους δανειολήπτες από τις ταλαντώσεις και την αστάθεια της αγοράς και από το να καταλήξουν σε μια κατάσταση, στην οποία δεν θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους.

Οι περαιτέρω δράσεις στοχεύουν στην εξεύρεση μακροπρόθεσμης λύσης για τους οφειλέτες των οποίων τα δάνεια συνδέονται με το ελβετικό φράγκο, μέσω της μετατροπής τους σε κούνα ή ευρώ, προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.

Επισημαίνεται δε, ότι η κροατική κυβέρνηση αναμένει από την Κεντρική Τράπεζα της Κροατίας και άλλους δανειστές (χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτές τις προσπάθειες.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΗΝΒ, η συνολική αξία των δανείων που είναι συνδεδεμένα με ελβετικό φράγκο ήταν στα 23,7 δισ. κούνα (στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2014) και περισσότερο από το 92% ελήφθησαν από πολίτες. Το μεγαλύτερο μερίδιο των δανείων αυτών είναι στεγαστικά.