Σε διαγωνισμό του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργεια (ΑΔΜΗΕ) ΑΕ με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου σε έργο συνολικού προϋπολογισμού 7,2 εκατ. ευρώ προτίθεται να συμμετάσχει η NEXANS Ελλάς, είτε η ίδια αυτοτελώς, είτε ως μέλος κοινοπραξίας. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας πρόκειται για το έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υπογείων καλωδίων για την υπογειοποίηση τμήματος της εναέριας γραμμής μεταφοράς 150 kV, διπλού κυκλώματος Μεγαλόπολη Ι – Καλαμάτα Ι στην περιοχή της Καλαμάτας», συνολικού προϋπολογισμού, κατά τη μελέτη του ΑΔΜΗΕ, 7.200.000 ευρώ, με αριθμ. διακήρυξης ΔΑΠΜ-41412.

Ως ημερομηνία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών για τον εν λόγω διαγωνισμό έχει ορισθεί η 10η Φεβρουαρίου 2015 ή σε περίπτωση αναβολής η νέα ημερομηνία που προς τούτο θα ορισθεί.

TAGS