Στη Λιουμπλιάνα βρίσκεται από σήμερα, για τριήμερη επίσκεψη, αποστολή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να εξετάσει και να αξιολογήσει την πρόοδο της χώρας στην εφαρμογή των οκτώ συστάσεων που έγιναν προς αυτήν, σε μια προσπάθεια για την αντιμετώπιση των υπερβολικών οικονομικών ανισορροπιών.

Τον Ιούνιο του 2014, η Σλοβενία έλαβε συστάσεις με συγκεκριμένες προθεσμίες και στόχους για θέματα που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό και τα μεταρρυθμιστικά μέτρα του 2014 και του 2015, με τα δημόσια οικονομικά μεγέθη, την αναδιάρθρωση των τραπεζών και των εταιρειών, τις ιδιωτικοποιήσεις, τον κατώτατο μισθό, το συνταξιοδοτικό σύστημα, το επιχειρηματικό περιβάλλον και τη διαφθορά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε στο τέλος του Νοεμβρίου 2014 ότι το σχέδιο προϋπολογισμού του 2015 είναι σε γενικές γραμμές συμβατό με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά προειδοποίησε ότι η χώρα έκανε περιορισμένη πρόοδο σε σχέση με τις δημοσιονομικές συστάσεις.

Η Σλοβενία καλείται να επιταχύνει την εφαρμογή του διαρθρωτικού μέρους των συστάσεων που έγιναν στη χώρα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου του 2014 και η Επιτροπή ανακοίνωσε μια άλλη, σε βάθος, αξιολόγηση της μακροοικονομικής κατάστασης, επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, σε τηλεγράφημα του πρακτορείου ειδήσεων STA.

Οι προειδοποιήσεις από τις Βρυξέλλες αφορούν κυρίως το υπερβολικό χρέος, την ανάγκη να είναι συνεπής (η χώρα) στην εκτέλεση της στρατηγικής του τραπεζικού τομέα, καθώς και των ιδιωτικοποιήσεων.