Σε διαγωνισμό της Διεύθυνσης Υλικού & Προμηθειών της ΔΕΗ προτίθεται να λάβει μέρος η εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης ΔΥΠ-600409, αφορά στην προμήθεια ανατρεπόμενων χωματουργικών φορτηγών ηλεκτρικής (AC) ή μηχανικής μετάδοσης κίνησης ωφέλιμου φορτίου 175t±10 tonnes (181,9-203,9 SHTNS).