Εργολαβική σύμβαση ποσού 5.530.944,92 ευρώ (με ΦΠΑ 16%) υπoγράφηκε την 19-1-2015 από την Envitec AE τον δήμο Θάσου και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θάσου (Δ.Ε.Υ.Α). 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας EΝVITEC Α.Ε. Τεχνικών και Περιβαλλοντικών Έργων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η σύμβαση αφορά στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Ποτού- Λιμεναρίων Δήμου Θάσου».

 

TAGS