Ο Απόστολος Ταμβακάκης εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, Γεώργιου Αλεξανδρίδη, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.

Στη συνέχεια, τo διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ορίζοντας τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του, ως εξής:

- Μιχαήλ Σάλλας του Γεωργίου, Πρόεδρος ΔΣ
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικοί Αντιπρόεδροι
- Ιάκωβος Γεωργάνας του Γεωργίου
- Παναγιώτης Ρουμελιώτης του Βασιλείου
Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
- Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου
Εκτελεστικά Μέλη
- Σταύρος Λεκκάκος του Μιχαήλ, Διευθύνων Σύμβουλος & CEO
- Άνθιμος Θωμόπουλος του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος & CEO
- Χαρίκλεια Απαλαγάκη του Ανδρέα, Εντεταλμένη Σύμβουλος
Μη Εκτελεστικά Μέλη
- Αργυρώ Αθανασίου του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεοδώρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Στυλιανός Γκολέμης του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Χαρίτων Κυριαζής του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Πέτρος Παππάς του Αλεξάνδρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Στο διοικητικό συμβούλιο μετέχουν, επίσης, οι ορισθέντες εκπρόσωποι:
- Αικατερίνη Μπερίτση του Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
- Αθανάσιος Τσούμας του Ανδρέα, Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου