Στο 176% του ΑΕΠ ανήλθε το δημόσιο χρέος της Ελλάδας στο γ' τρίμηνο του 2014, έναντι 171% του ΑΕΠ ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Ειδικότερα, το δημόσιο χρέος στη χώρα μας ανήλθε στα 315,5 δισ. ευρώ, έναντι 317,5 δισ. ευρώ στο β΄τρίμηνο του 2014 και 317,7 δισ. ευρώ στο γ΄ τρίμηνο του 2013.

Στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με την Eurostat, το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 92,1% του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του 2014, έναντι 91,1% του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του 2013.

Στην «ΕΕ των 28» το δημόσιο χρέος έφτασε το 86,6% του ΑΕΠ, ενώ ένα χρόνο πριν ήταν στο 85,3% του ΑΕΠ.

Το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην ΕΕ κατέγραψε, το γ' τρίμηνο του 2014, η Ελλάδα (176%) και ακολουθούν η Ιταλία (131,8%), η Πορτογαλία (131,4%) και η Ιρλανδία (114,8%).

Το χαμηλότερο χρέος κατέγραψε η Εσθονία (10,5%), το Λουξεμβούργο (22,9%) και η Βουλγαρία (23,6%).

Σε σχέση με το γ' τρίμηνο του 2013, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε σε 18 κράτη-μέλη της ΕΕ και μειώθηκε σε δέκα. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Σλοβενία (+16,8 ποσοστιαίες μονάδες), στην Κροατία (+7,3) και στη Βουλγαρία (+6,6). Τη μεγαλύτερη μείωση δημόσιου χρέους κατέγραψε η Ιρλανδία (-9,4), η Πολωνία (-8,0) και το Λουξεμβούργο (-5,0).