Προτεραιότητα της Σλοβενικής κυβέρνησης είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Μίρο Τσέραρ.

Όπως επεσήμανε, στον «πυρήνα» των στόχων που έχουν τεθεί βρίσκεται, επίσης, η ανάπτυξη της απασχόλησης και της οικονομίας.

Επεσήμανε δε, ότι ιδιαίτερη σημασία και προσοχή θα δοθεί σε θέματα κοινωνικής ασφάλειας και στην υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και πρόσθεσε πως η στρατηγική της κυβέρνησης για τις προτεραιότητες του 2015 αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

Η στρατηγική του 2015 θα υπογραμμίσει τα βασικά μέτρα και το χρονοδιάγραμμα υιοθέτησης και υλοποίησής τους, σημείωσε ο κ. Τσέραρ.

Ανέφερε ακόμη ότι το υπουργικό συμβούλιο θα συνεχίσει τη συζήτηση για την επεξεργασία της στρατηγικής του 2015 έως την επόμενη εβδομάδα.