Η Κεντρική Τράπεζα της Δανίας προχώρησε σε μείωση του βασικού της επιτοκίου προκειμένου να υπερασπιστεί τη σύνδεση της κορόνας με το ευρώ.

Ειδικότερα, το επιτόκιο καταθέσεων μειώθηκε στο νέο ιστορικό χαμηλό του -0,35% από -0,20%, ενώ διατηρήθηκε το επιτόκιο χορηγήσεων στο 0,05%.

TAGS