Τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) κατέγραψαν αξιοσημείωτες αποδόσεις και κατέλαβαν κορυφαίες θέσεις στις κατηγορίες τους και το 2014, σύμφωνα με την Alpha Bank.

Εξαιρετικές επιδόσεις σημείωσαν τα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν στην ευρωπαϊκή ομολογιακή αγορά, καθώς και στην παγκόσμια μετοχική αγορά, με το Alpha Global Allocation Μικτό να καταλαμβάνει την 1η θέση στην κατηγορία του με απόδοση 8,97% και το Alpha Euro (€) Εταιρικών Ομολόγων τη 2η θέση με απόδοση 6,33%. Επίσης διακρίθηκαν, το Alpha Global Blue Chips Μετοχικό και το Alpha Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων, τα οποία κατέλαβαν την 3η θέση στις κατηγορίες τους, με αποδόσεις 12,50% και 11,16%
αντιστοίχως. 

Στην κατηγορία των Α/Κ Funds of Funds, το Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό και το Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό σημείωσαν υψηλές αποδόσεις 23,44% και 22,98% αντίστοιχα και βρίσκονται στην κορυφαία εξάδα επί του συνόλου των 265 αμοιβαίων κεφαλαίων της ελληνικής αγοράς. 

Οι υψηλές όμως αποδόσεις των παραπάνω Alpha A/K δεν περιορίζονται μόνο στο 2014, αλλά είναι διαχρονικά υψηλές την τελευταία 3ετία και 5ετία.Η συνέπεια της επαγγελματικής διαχειρίσεως αποδεικνύεται μέσω των διαχρονικά υψηλών αποδόσεων, οι οποίες καθιστούν τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια κορυφαία σε κάθε κατηγορία. Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια συνέβαλε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, στην αύξηση του μεριδίου αγοράς από πλευράς κεφαλαίων της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., από 18,9% το 2013 σε 19,7% την 31.12.2014.

 

TAGS