Αντίθετα στο ρεύμα της οικονομικής κρίσης κινήθηκαν οι καινοτόμες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ), η χώρα κατάφερε - στην κορύφωση της ύφεσης - να εμφανίσει την ενδέκατη καλύτερη αναλογία μεταξύ καινοτόμων και μη εταιρειών στην ΕΕ-28 την περίοδο 2010-2012. 

Μάλιστα, η αναλογία των καινοτόμων εταιρειών στο σύνολο των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, τα χρόνια της κρίσης, διαμορφώθηκε σε 52,3%, ποσοστό ανώτερο του μέσου όρου της ΕΕ-28, που κινήθηκε στο 48,9%. Η συγκεκριμένη επίδοση αποδίδει στην Ελλάδα την 11η θέση μεταξύ των χωρών - μελών της Ε.Ε. με την υψηλότερη αναλογία καινοτόμων εταιρειών στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας.

Σύμφωνα με τη Eurostat, που δημοσιοποίησε τα σχετικά στοιχεία, την καλύτερη αναλογία μεταξύ καινοτόμων και μη επιχειρήσεων, την περίοδο 2010 - 2012, κατέγραψε η Γερμανία (66,9%), το Λουξεμβούργο (66,1%) και η Ιρλανδία (58,7%). Στον αντίποδα, τις χειρότερες εμφάνισαν η Ρουμανία (20,7%), η Πολωνία (23,0%) και η Βουλγαρία (27,4%).