Οριακά ανοδική μεταβολή εμφανίζει την επομένη των εκλογών, η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομόλογου στη δευτερογενή αγορά, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Συγκεκριμένα, διαμορφώνεται σε 8,458% έναντι 8,386% που ήταν κατά το πέρας των συναλλαγών της προηγουμένης Παρασκευής.