Στα ίδια επίπεδα με το 2013 διατηρήθηκαν οι εξαγορές και συγχωνεύσεις στη Ρουμανία το 2014 όπως προκύπτει από την ανάλυση της PwC Romania

Η συνολική αξία των εξαγορών και συγχωνεύσεων στη ρουμανική αγορά ανήλθε στα 1,2 δισ. ευρώ είναι η τρίτη μεγαλύτερη στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (προηγούνται οι αγορές της Πολωνίας και της Τσεχίας). 

Η αξία των παγκόσμιων εξαγορών και συγχωνεύσεων, όπως και της ευρωπαϊκής αγοράς σημείωσε αύξηση το 2014, έχοντας φτάσει σε επίπεδα κοντά σε αυτά του 2007, τα υψηλότερα που καταγράφηκαν ποτέ σε αυτό το "πεδίο", προστίθεται. 

Οι βασικοί και δυναμικοί τομείς σε ό,τι αφορά τον αριθμό των συναλλαγών που έγιναν το 2014 ήταν η Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ο χρηματοπιστωτικός τομέας και της λιανικής. 

Στη Ρουμανία, η διαδικασία διαπραγμάτευσης είναι αρκετά χρονοβόρα, σε αντίθεση με ώριμες αγορές (όπως των ΗΠΑ) όπου οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις αντιπροσωπεύουν μια "μορφή" να καθαρίσει η αγορά και οι συναλλαγές ολοκληρώνονται αρκετά γρήγορα, επισημαίνεται. 

Σημειώνεται δε, ότι αναμένεται ανάπτυξη της δραστηριότητας των εξαγορών και συγχωνεύσεων το 2015 στη Ρουμανία, της οποίας κινητήρια δύναμη θα είναι οι βελτιωμένες προοπτικές για την οικονομική ανάπτυξη και η επιστροφή της επενδυτικής εμπιστοσύνης.