Δεν θα πραγματοποιηθεί η σημερινή συζήτηση των αιτήσεων εξυγίανσης και προληπτικών μέτρων της εταιρείας PASAL ΑΕ Αναπτύξεως Ακινήτων, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. 206/7.1.2015 συμπληρωματικής εγκυκλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το Πρωτοδικείο Αθηνών έχει αναστείλει τη λειτουργία του μέχρι την 30η Ιανουαρίου 2015 λόγω των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η εταιρεία PASAL θα προβεί εγκαίρως σε γνωστοποίηση της νέας δικασίμου για τη συζήτηση των παραπάνω αιτήσεων, μόλις αυτή προσδιοριστεί από τα Δικαστήρια.