Σημαντική επιδείνωση παρουσίασε κατά τον προηγούμενο μήνα η πορεία του οικονομικού κλίματος, γεγονός ασυνήθιστο για προεκλογική περίοδο, καθότι σε αυτές τις περιόδους οι προσδοκίες συνήθως βελτιώνονται», αναφέρει το ΙΟΒΕ.

Με αφορμή την δημοσιοποίηση της τριμηνιαίας έκθεσης για την οικονομία, το ΙΟΒΕ σημειώνει πως «από τις αρχές του 2015, σταδιακή μείωση του ρυθμού, επενδύσεων, χειροτέρευση των όρων χρηματοδότησης και καθυστερήσεις αναφορικά με τη συλλογή φόρων και πίεση στην εκτέλεση του προϋπολογισμού».

Το ΙΟΒΕ αναφέρει μεταξύ άλλων:

- Νέα κυβέρνηση: αμφισβητεί το πλαίσιο της έως τώρα συμφωνίας με τους εταίρους και πιστωτές, όπως άλλωστε αναμενόταν και με βάση τις προεκλογικές διακηρύξεις των πολιτικών κομμάτων που πλειοψήφησαν στις εκλογές, πριν από λίγες μόνο ημέρες.

- Η ισορροπία που έχει επιτευχθεί στην ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα εύθραυστη και εύκολα ανατρέψιμη.

- Έτσι, παρά το πολύ σημαντικό γεγονός ότι η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ρητά ότι η οικονομική πολιτική της θα κινηθεί τόσο εντός του πλαισίου της ευρωζώνης όσο και αυτού της δημοσιονομικής σταθερότητας, δημιουργούνται παράγοντες σημαντικής αβεβαιότητας

- Αυτοί θα διατηρηθούν και πιθανώς θα ενταθούν μέχρι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία με την ΕΕ.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η οικονομία μπορεί να έχει θετική πορεία υπό όρους και προϋποθέσεις. «Η πρώτη συνθήκη είναι να μην διακινδυνεύεται η παραμονή της χώρας στην ευρωζώνη. Το κόστος εξόδου θα ήταν ανυπολόγιστα υψηλό για την Ελλάδα. Η επαναφορά του ενδεχομένου αυτού έστω ως απειλή και από οποιαδήποτε πλευρά επιβαρύνει σημαντικά το πρόβλημα και περιπλέκει τη λύση» αναφέρεται στην ίδια έκθεση.

«Απαιτείται διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας που έχει συμφωνηθεί, χωρίς όμως περαιτέρω προσαρμογή, καθώς μια τέτοια θα λειτουργούσε μάλλον αρνητικά για τις επενδύσεις, τις μεταρρυθμίσεις και τελικά για την ανάπτυξη. Από την πλευρά των πιστωτών και εταίρων, θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι το βάρος εξυπηρέτησης του χρέους θα παραμένει επαρκώς χαμηλό για το ορατό μέλλον. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ποικιλοτρόπως υποβοήθηση κατάλληλων επενδύσεων τόσο για τις απαραίτητες υποδομές όσο και για μακροχρόνιες ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις», εκτιμά επίσης.

Το ΙΟΒΕ αναφέρει ότι υπάρχει ασάφεια, προς το παρόν, γύρω από βασικούς στόχους - εργαλεία πολιτικής της νέας κυβέρνησης με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής η διενέργεια προβλέψεων.

Σημειώνει πάντως ότι «οι τάσεις στις συνιστώσες του ΑΕΠ δημιουργούν δυναμική ανάπτυξης 2,3% το 2015, ενώ σε συνεχή κάμψη βρίσκεται η ανεργία, με υποχώρηση και το 2015.

Η εκτίμηση ΙΟΒΕ για ανεργία φέτος είναι 24,4% εκτιμά επιβράδυνση πτώσης τιμών το τρέχον εξάμηνο και οριακός αποπληθωρισμός και το 2015.

TAGS