Τα εργασιακά και τα χρέη είναι οι βασικές ανησυχίες των Ρουμάνων όπως προκύπτει από τον δείκτη παγκόσμιας καταναλωτικής εμπιστοσύνης της Nielsen για το τελευταίο τρίμηνο του 2014, έναντι των προηγούμενων τριμήνων.

Ο συνολικός δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης κατέγραψε ανοδική «τροχιά» παρά το γεγονός ότι οι Ρουμάνοι ήταν, επίσης, το τελευταίο τρίμηνο του 2014, περισσότερο ανήσυχοι για την οικονομία, σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα του ίδιου έτους. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα προκύπτουν, το 20% των Ρουμάνων ανησυχούσε για θέματα εργασιακής ασφάλειας το τελευταίο τρίμηνο του 2014, έναντι 19% το τρίτο τρίμηνο και 9% το δεύτερο τρίμηνο του ίδιου έτους. 

Οι ανησυχίες για τα χρέη κατέγραψαν, επίσης, ανοδική πορεία (13% το τελευταίο τρίμηνο του 2014, έναντι 9% το προηγούμενο τρίμηνο). Επίσης, το 10% των Ρουμάνων ανησυχούσε για τη συνολική πορεία της οικονομίας, έναντι 8% το τρίτο τρίμηνο του 2014. 

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης της Nielsen για τη Ρουμανία, κινήθηκε ανοδικά και έφθασε στις 77 μονάδες, αυξημένος σε σχέση με τις 73 το τρίτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2014, το υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη της οικονομικής ύφεσης. Αυτό το επίπεδο ήταν λίγο πιο πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο (76 μονάδες) και σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με τα επίπεδα των γειτονικών χωρών (Βουλγαρία 75 μονάδες, Ουγγαρία 54 μονάδες, Ουκρανία 52 μονάδες και Σερβία 52 μονάδες), προστίθεται στη σχετική έρευνα.