Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας. 

Σύμφωνα με το Bloomberg το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,75% από 2,30% στην προηγούμενη δημοπρασία, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,30 φορές (από 1,58 φορές).